Strukturera innehåll på en webbsida

Strukturera innehållAtt strukturera om eller skapa helt nytt innehåll för en specifik sida på din webbplats är inte alltid så lätt, framförallt inte om det ska vara tydligt, relevant och informativt för besökaren. Och det vill vi ju. Här är några av mina tips, de kan verka grundläggande men är ack så viktiga för att få till ett bra informationsflöde.

  • Om du har möjlighet: samla viktiga personer, till exempel produktägare, för att sitta ner tillsammans och göra de här punkterna.
  • Börja med att lista ner all övergripande information som ska finnas med, tänk som informationssektioner och ha gärna med ett eller två förklarande ord. Lista till en början ner utan inbördes ordning eller struktur.
  • Använd gärna en Whiteboard eller papper och penna för att sen börja strukturera upp hur sidan ska se ut och flytta runt sektionerna. Vad kommer först? I mitten? Vad blir onödigt och kan strykas eller flyttas till en annan sida? Fattas något?
  • Vilka bilder ska finnas och hur ska de synas? Skissa upp var bilder och grafik ska finnas.
  • Vilka call to actions och länkar ska finnas med? Markera vad som är länkar i skissen.
  • Fundera över hur besökaren kommer till den här sidan, och hur hen navigerar runt bland ditt innehåll. Tänk alltså till ordentligt på både på varifrån besökaren kommer samt hur den övergripande strukturen ser ut för närliggande sidor.
  • Här börjar du, efter ett antal diskussioner och ändringar fram och tillbaka, få en grov skiss på innehållsstruktur. Jag fotar ofta av det vi kommit fram till under struktureringsmötet och skickar sen bilden till både mig själv och de som varit med på mötet.

Sen börjar det roliga att bygga sidan, både i ditt publiceringssystem och se till att det finns rätt bilder, text och kommunikation.

Detta är inlägg 67, dag 67 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2014. Detta är inlägg 67 av 100.